Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPEKTROMETRII MAS   Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE § 1   Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas dalej zwane Towarzystwem.
    Więcej…
dr hab. inż. Katarzyna Pawlak
Prezes Zarzadu

Adres:
ul. Noakowskiego 3
Warszawa
00-664
Polska

Telefon: +48-22-2347111
http://www.ch.pw.edu.pl/Pracownicy/Sklad-osobowy/Katedra-Chemii-Analitycznej/Katarzyna-Pawlak

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

Copyright © 2018 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Kontakt dr hab. inż. Katarzyna Pawlak