Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Abstrakty z II Konferencji PTSM PDF Drukuj Email

Streszczenia wszystkich wystąpień ustnych oraz posterów prezentowanych na II Konferencji PTSM dostępne są w formie plików pdf na stronie wydawnictwa Acta Biochimica Polonica.

Organizatorem II Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas zorganizowanej w dniach 24 – 26 marca 2010 roku w Poznaniu było Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas przy współudziale Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W konferencji wzięło udział 107 pracowników naukowych oraz doktorantów z Polski oraz 5 uczonych z różnych ośrodków naukowych w Europie, zaproszonych do wygłoszenia wykładów w poszczególnych sesjach Konferencji. Należy podkreślić, że w Konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dziedzin nauki. Szczególnie istotne było zainteresowanie uczestnictwem w obradach przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych z ośrodków, w których zostały zainstalowane spektrometry mas. Liczny udział w spotkaniu naukowców i praktyków o różnych specjalnościach naukowych otwiera nowe perspektywy zastosowań technik spektrometrii mas w badaniach naukowych oraz aplikacyjnych. Ze względu na obecność zagranicznych gości, Konferencja była prowadzona w języku angielskim.
Obrady konferencji odbyły się w 5 sesjach: 1. Theory and fundamentals of mass spectrometry, new technical solutions; 2. Applications of hyphenated mass spectrometry-chromathographic techniques in analysis of pharmaceuticals products, food, feed and environmental samples; 3. Applications of mass spectrometry techniques in proteomic and metabolomic studies in life sciences - I; 4. Applications of mass spectrometry techniques in proteomic and metabolomic studies in life sciences – II; 5. High throughput genomic and bioinformatic methods. Podczas sesji wygłoszono 5 wykładów zaproszonych gości z zagranicy oraz 25 doniesień ustnych, w których przedstawiono wyniki badań własnych. Ponadto w czasie konferencji zaprezentowano 52 doniesienia naukowe formie plakatów.
W opinii wielu uczestników Konferencja stworzyła możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania spektrometrów mas, była również miejscem nawiązania nowych kontaktów naukowych. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele sponsorów oraz polskich firm reprezentujących producentów spektrometrów mas, były to firmy AB Sciex, Bruker, Thermo Scientific, Leco, Shimadzu, Waters. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z aktualną ofertą producentów tego sprzętu oraz osiągnięciami ich laboratoriów aplikacyjnych.

W konferencji wzięło udział 114 osób z terenu Polski oraz pięciu zaproszonych wykładowców z naukowych ośrodków z zagranicy: Prof. Jurgen Grotemeyer (Christian Albrecht University, Kiel, Niemcy, Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Spektrometrii Mas), Prof. Prof. Jana Hajslova (Institute of Technology, Praga, Czech Republic), Prof. Gunter Allmaier (Vienna University of Technology, Wiedeń, Austria), Dr. Edda von Roepenack-Lahaye (Institute of Plant Biochemistry, Halle, Niemcy), Dr. Justin van der Hooft (Plant Research International, Wageningen University, Wageningen, Holandia).

Podczas Konferencji uzgodniono z Prezydentem Niemieckiego Towarzystwa Spektrometrii Mas Prof. Grotemeyerem, że w marcu 2012 roku zostanie zorganizowana w Poznaniu wspólna Konferencja obydwóch Towarzystw Naukowych na którą zostaną zaproszeni również członkowie Towarzystw Spektrometrii Mas z pozostałych krajów Europy (szczególnie Europy Centralnej). Organizatorzy przewidują, że w Konferencji weźmie udział ponad 500 osób.

  Free joomla templates