Zastosowanie techniki LC-MS-MS do oznaczania stężeń substancji leczniczych w materiale biologicznym
Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas