Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Sprawozdanie z zebrania członków Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas w dniu 6.03.2012. PDF Drukuj Email
Zebranie odbyło się w trzecim dniu Wspólnej Konferencji Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Spektrometrii Mas (4-7 marzec 2012, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich).

1. Zebranie otworzył prezes PTSM - dr Piotr Stefanowicz. Powitał zgromadzonych i podziękował prof. M. Stobieckiemu za zorganizowanie konferencji, która wg jego opinii jest pod względem naukowym na bardzo wysokim poziomie.
2. dr Stefanowicz przedstawił program spotkania.

3. Skarbnik Towarzystwa, dr A. Kluczyk, przedstawiła stan finansów PTSM, w tym dofinansowanie bieżącej konferencji z MNiSW, sprawy związane z nikłą ściągalnością składek członkowskich oraz wpłatami od członków wspierających. Głównymi wydatkami PTSM w ostatnim okresie była organizacja bieżącej konferencji oraz opłacenie składki w International Mass Spectrometry Society.
4. Sekretarz PTSM, dr M. Cebrat, zachęcał zebranych do zaangażowania się we współredagowanie strony internetowej Towarzystwa – zamieszczania na niej różnego rodzaju materiałów informacyjnych i szkoleniowych, w tym także (o ile dopuszczają to prawa autorskie danego wydawnictwa) do umieszczania manuskryptów opublikowanych publikacji naukowych dotyczących spektrometrii mas.
5. Niektórzy zebrani sugerowali zmianę wyglądu strony www na bardziej pasującą do aktualnych trendów.
6. Prezes PTSM poinformował, że kolejna konferencja Towarzystwa odbędzie się za dwa lata, w marcu lub kwietniu 2014 roku. Zostanie ona zorganizowana przez zarząd PTSM oraz ośrodek wrocławski (zespoły naukowe prof. Z. Szewczuka i dr hab. P. Stefanowicza). Prawdopodobnie konferencja odbędzie się poza Wrocławiem, np. gdzieś w Sudetach. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Czeskiego Towarzystwa SM.
7. Zaproponowano, by na wzór Towarzystwa niemieckiego, ustanowić nagrody dla studentów i doktorantów zajmujących się spektrometrią mass w badaniach naukowych. Nagroda mogłaby mieć formę grantu na opłacenia kosztów udziału w konferencji oraz specjalnego wykładu. Źródłem finansowania mogłyby być firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją sprzętu i oprogramowania do MS.
Prof. Danikiewicz zauważył, że podobna nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu MS, już istnieje, tylko niewiele osób o niej wie.
8. Omówiono propozycję powołania Polskiego Towarzystwa Proteomicznego. Do jego utworzenia wymagana jest obecność 15 członków-założycieli. Towarzystwo, po utworzeniu, mogłoby przystąpić do European Proteomic Association. Jego celem byłaby integracja środowiska zajmującego się proteomiką. Powołanie Towarzystwa odrębnego od PTSM mogłoby ułatwić pozyskiwanie środków m. in. na konferencje i szkolenia. Ze względu na zbliżony profil i zaangażowanie tych samych osób, Towarzystwo Proteomiczne mogłoby blisko współpracować z PTSM.
Spotkanie założycielskie planowane jest na 13 kwietnia 2012 w Poznaniu. Wykład inaugurujący wygłosi dr M. Przybylski.
9. Zakończono spotkanie.
Protokołował: Marek Cebrat (sekretarz PTSM)

 

  Free joomla templates