Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM JCET PDF Drukuj Email

Interdyscyplinarne laboratorium JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW (JCET) działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim ogłasza rekrutację w ramach realizacji projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym" na stanowisko: Asystent badawczy (1 etat).

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć realizacja zadań badawczych związanych z tematyką projektu, a zwłaszcza w zakresie:

 • opracowanie i walidacja metod bioanalitycznych oznaczania peptydów i białek techniką LC/MS
 • przygotowywanie próbek biologicznych do analiz LC/MS
 • samodzielna integracja danych i opracowywanie wyników badań
 • bezpośredni nadzór nad spektrometrami masowymi
 • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji projektu
 • samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • aktywna współpraca z innymi zespołami konsorcjum realizującymi projekt badawczy

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych lub farmaceutycznych
 • praktyczna znajomość techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą detekcją masową
 • znajomość technik separacji i oczyszczania peptydów i białek
 • rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się  w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych
 • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać następujące zeskanowane dokumenty (oryginały należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną):
1. podanie (skierowane do Prof. dr hab. Stanisława Kistryna, Prorektora UJ ds. badań naukowych i projektów strukturalnych),
2. list motywacyjny,
3. życiorys,
4. kwestionariusz osobowy,
5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. odpis dyplomu doktorskiego,
7. wykaz publikacji,
8. opinię samodzielnego pracownika naukowego,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Formularze można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 

Dodatkowe informacje w pliku doc.

  Free joomla templates