Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • Zaproszenie na konferencję: “Biomolecules: Identification and Function”, Kraków, 19-20.10.2018 Uprzejmie zapraszamy na organizowaną cyklicznie w Krakowie konferencję poświeconą identyfikacji I działaniu biomolekuł. Wzorem ubiegłych lat wydarzenie podzielone jest na dwa dni (19-20.10.2018). W piątek, 19.10.2018 można wysłuchać wykładów zaproszonych specjalistów prezentujących dane z zakresu analiz biocząsteczek różnorodnymi technikami badawczymi. Zapraszamy…
    Więcej…
Jak zostać członkiem PTSM? PDF Drukuj Email

Członkiem PTSM może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która solidaryzuje się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTSM musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia członkostwa w PTSM należy przysłać na adres Prezesa lub Sekretarza Towarzystwa pocztą lub faksem. Członkostwo w PTSM wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej w wysokości 20 zł rocznie.

Formularz zgłoszenia członkostwa w Polskim Towarzystwie Spektrometrii Mas jest dostępny w dwóch formatach:

Dokument Microsoft Word:  zglosz.doc (11 kB)

Dokument tekstowy, nieformatowany:  zglosz.txt (1 kB)

Proszę kliknąć nazwę wybranego dokumentu w celu jego pobrania.

 
Copyright © 2019 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start F.A.Q. Sprawy PTSM Jak zostać członkiem PTSM?