Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • The Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden, Germany, is offering a position of Post-doctoral Researcher in Proteomics in the Biological Mass Spectrometry Laboratory of Dr. Andrej Shevchenko. Main tasks and responsibilities:
    We are seeking a highly motivated individual with strong background in label-free and targeted proteomics, including the identification…
    Więcej…
Jak zostać członkiem PTSM? PDF Drukuj Email

Członkiem PTSM może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która solidaryzuje się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTSM musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia członkostwa w PTSM należy przysłać na adres Prezesa lub Sekretarza Towarzystwa pocztą lub faksem. Członkostwo w PTSM wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej w wysokości 20 zł rocznie.

Formularz zgłoszenia członkostwa w Polskim Towarzystwie Spektrometrii Mas jest dostępny w dwóch formatach:

Dokument Microsoft Word:  zglosz.doc (11 kB)

Dokument tekstowy, nieformatowany:  zglosz.txt (1 kB)

Proszę kliknąć nazwę wybranego dokumentu w celu jego pobrania.

 
Copyright © 2020 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Start F.A.Q. Sprawy PTSM Jak zostać członkiem PTSM?