Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Start Materiały szkoleniowe Publikacje - baza pdf Zastosowanie techniki LC-MS-MS do oznaczania stężeń substancji leczniczych w materiale biologicznym