Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • Członkiem PTSM może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która solidaryzuje się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTSM musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia…
    Więcej…
Application of LC-MS in pharmacokinetic studies PDF Drukuj Email
P. J. Rudzki, H. Ksycińska, K. Kobylińska, A. Sarosiek,
Application of LC-MS in pharmacokinetic studies
Acta Biochemica Polonica, Vol.55 Supplement 2/2008 p.42
Oral communication: 1st Conference of Polish Mass Spectrometr Society, Puławy 2008
 
Copyright © 2018 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Materiały szkoleniowe Wykłady i prezentacje Application of LC-MS in pharmacokinetic studies