Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • Członkiem PTSM może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która solidaryzuje się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTSM musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia członkostwa w…
    Więcej…
Influence of matrix effects on the reliability of LC-MS methods applied in pharmacokinetic studies PDF Drukuj Email
P. J. Rudzki, K. Buś-Kwaśnik, H. Ksycińska,
Influence of matrix effects on the reliability of LC-MS methods applied in pharmacokinetic studies,
Acta Biochemica Polonica, Vol.57 Supplement 1/2010 p.14
Oral communication: 2nd Conference of Polish Mass Spectrometr Society, Poznań 2010
 
Copyright © 2018 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Materiały szkoleniowe Wykłady i prezentacje Influence of matrix effects on the reliability of LC-MS methods applied in pharmacokinetic studies