Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Reklama

Media patrons 2014

Reklama
Reklama
Reklama
Informacje o Kursie PDF Drukuj Email

zbiorowe warsztaty

 

Kurs Spektrometrii Mas odbędzie się w dniach 25-26 maja 2014 r. (niedziela po południu - poniedziałek do obiadu) w hotelu "Trzebnica", jako impreza dydaktyczna towarzysząca 4. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

Kurs stanowi cykl dziesięciu wykładów (z możliwością wyboru trzech z sześciu wykładów specjalistycznych) oraz praktycznych zajęć z interpretacji widm masowych. Celem Kursu jest zapoznanie uczestników w przystępny sposób z podstawami spektrometrii mas oraz z przykładami jej praktycznego zastosowania. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim, przez doświadczonych wykładowców, będących kierownikami laboratoriów lub zespołów badawczych zajmujących się różnymi aspektami spektrometrii mas. Streszczenia wykładów zamieszczono tutaj.

Pierwsza część Kursu jest adresowana do osób niezaawansowanych i pragnących szybko zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania technik spektrometrii mas do rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych oraz praktycznych zastosowań technicznych. Druga część obejmuje wykłady do wyboru poświęcone specjalistycznym zastosowaniom spektrometrii mas oraz warsztaty z zakresu interpretacji widm masowych. Wstępny program Kursu zamieszczono tutaj.

Zapraszamy do udziału w Kursie zarówno studentów i pracowników naukowych, jak i pracowników firm farmaceutycznych oraz laboratoriów technologicznych i analitycznych. Zdobyta podczas Kursu wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne osobom zajmującym się analityką medyczną, biotechnologią, biochemią i kryminalistyką, które zamierzają wykorzystać spektrometrię mas do jakościowej i ilościowej analizy różnych substancji. Uczestnicy Kursu będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z ekspertami z dziedziny spektrometrii mas oraz podjęcia współpracy naukowej lub usługowej z wiodącymi laboratoriami spektrometrii mas w Polsce. Po kursie uczestnicy będą dysponowali wiedzą pozwalającą na zrozumienie i dyskutowanie prezentacji naukowych przedstawionych na IV Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas. Uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały do wykładów oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Koszt udziału w kursie wynosi 300 zł (dla uczestników Konferencji 200 zł). Opłata obejmuje koszty wynajęcia sal wykładowych, jeden nocleg i posiłki w czasie trwania kursu oraz materiały szkoleniowe.

Kurs zapewnia wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy przy wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

(Uwaga z dnia 03.02.2014: Rejestracja na Kurs MS została zakończona. Wszystkie miejsca zostały już obsadzone. Możliwe są zapisy na "listę rezerwową" lub udział w Kursie bez korzystania z noclegów w hotelu "Trzebnica").

Zbigniew Szewczuk

Koordynator Kursu

English version

 

Exhibitors 2014

Thermo Fisher Scientific
A.G.A. Analytical
Anchem
Waters
Bruker Polska
LECO
Sigma-Aldrich
Perlan Technologies Polska
SHIM-POL A.M. Borzymowski
ABSciex / MS Ekspert
Merazet S.A.

Sponsors 2014

Platinum Sponsor:

Thermo (Anchem)

Gold Sponsor:
Waters

Gold Sponsor:
Bruker

Gold Sponsor:
LECO
Gold Sponsor:
Shim-Pol
Gold Sponsor:
Perlan

Sponsors 2016

Gold Sponsor:

Bruker

Gold Sponsor:
Anchem
Thermo

Gold Sponsor:
Shim-Pol

Silver Sponsor:
Comesa Polska