Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • Szanowni Państwo, Trwają przygotowania do 6. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas. Termin: 22-26 kwietnia 2018 roku, miejsce: hotel "Boss" w Miedzeszynie k. Warszawy (można tam bardzo łatwo dojechać pociągiem podmiejskim z centrum Warszawy).  Podobnie jak przy wcześniejszych konferencjach, druga połowa pierwszego dnia i pierwsza połowa drugiego dnia jest przeznaczona na Więcej…
Pracownik do Pracowni Proteomicznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie PDF Drukuj Email

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje pracownika do Pracowni Proteomicznej w celu prowadzenia analiz proteomicznych w oparciu o elektroforezę dwukierunkową oraz spektrometr mas MALDI TOF/TOF Autoflex speed firmy Bruker. Pozycja jest finansowana z funduszy SPUB przez okres 12 miesięcy, z możliwością dalszego przedłużenia.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • tytuł magistra lub stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu analiz proteomicznych z wykorzystaniem spektrometru mas MALDI TOF/TOF: przygotowanie białek do analizy, pomiar mas cząsteczkowych peptydów oraz białek, identyfikacja białek (bottom-up), analiza modyfikacji potranslacyjnych oraz sekwencjonowanie top-down;
  • znajomość technik elektroforetycznych (1DE oraz 2DE);
  • potwierdzona aktywność naukowa (publikacje, konferencje, projekty badawcze, staże naukowe),
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty wymagane od kandydata:

  • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej oraz list motywacyjny;
  • kopia dokumentu potwierdzająca uzyskanie tytułu magistra lub stopnia doktora;
  • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty aplikacyjne (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko SPUB) należy składać w terminie do dnia 31.08.2014 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-747 Olsztyn

lub osobiście w Dziale Kadr Instytutu, ul. Tuwima 10, pok. nr 1.

Pracownia działa od 3 lat i w chwili obecnej opanowano podstawowe techniki oparte na 2-DE i MALDI-TOF, co umożliwiło pierwsze publikacje w J Proteomics i Proteomics. Poszukujemy osoby do obsługi spektrometru mas i wdrożenia zaawansowanych metodyk, np. sekwencjonowanie top down. Najlepiej, gdyby pracownik posiadał wymagane doświadczenie, jeśli nie - to powinien mieć odpowiednie wykształcenie i możliwości umożliwiające szybkie opanowanie zaawansowanych metodyk spektrometrii mas.
Ogłoszenie jest umieszczone na stronie Instytutu http://www.pan.olsztyn.pl/konkursy-na-stanowiska-naukowe/966-ogloszenie-o-rekrutacji

 
Copyright © 2018 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Konferencje i szkolenia Pracownik do Pracowni Proteomicznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie