Informacje o Kursie PDF Drukuj Email

Kurs spektrometrii mas peptydów i białek odbędzie się w dniach 25-26 września 2016 r. (niedziela po południu - poniedziałek do południa)  w hotelu "Sobotel", jako impreza dydaktyczna towarzysząca 5. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

Kurs stanowi cykl 7 wykładów prowadzonych w języku polskim przez doświadczonych wykładowców, będących kierownikami laboratoriów lub zespołów badawczych zajmujących się różnymi aspektami spektrometrii mas. Celem Kursu jest zapoznanie uczestników w przystępny sposób z podstawami spektrometrii mas peptydów i białek  oraz z przykładami jej praktycznego zastosowania. Wstępny program Kursu zamieszczono tutaj, a streszczenia wykładów tutaj

Do udziału w Kursie zapraszamy zarówno studentów i pracowników naukowych, jak i pracowników firm farmaceutycznych oraz laboratoriów technologicznych i analitycznych. Zdobyta podczas Kursu wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne osobom zajmującym się analityką medyczną, biotechnologią, biochemią i kryminalistyką, które zamierzają wykorzystać spektrometrię mas do jakościowej i ilościowej analizy peptydów i białek. Uczestnicy Kursu będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z ekspertami z dziedziny spektrometrii mas oraz podjęcia współpracy naukowej lub usługowej z wiodącymi laboratoriami spektrometrii mas w Polsce. Uczestnicy otrzymają materiały do wykładów (w wersji elektronicznej) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Koszt udziału w kursie wynosi 300-400 zł (dla osób uczestniczących także w Konferencji, całkowity koszt to 1150-1450 zł). Opłata za udział w kursie obejmuje koszty wynajęcia sal wykładowych, jeden nocleg i posiłki w czasie trwania kursu, a także materiały szkoleniowe.

Kurs zapewnia wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy przy wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Zbigniew Szewczuk

Koordynator Kursu

English version