Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
39 sympozjum nt. „Chromatograficzne metody badania związków organicznych”, 31.05-3.06.2016 r., Szczyrk PDF Drukuj Email

Informujemy o kolejnej, 39 edycji sympozjum nt. „Chromatograficzne metody badania związków organicznych", które odbędzie się w dniach 31.05-3.06.2016 r. w Szczyrku.
W ramach konferencji zaplanowano cztery główne sesje tematyczne (w języku angielskim) oraz sesje dla studentów i doktorantów (w języku polskim i równolegle angielskim):
(1) Metabolomika; Chairman: prof. Piotr Suder (Department of Biochemistry and Neurobiology, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
(2) Proteomika; Chairman: prof. Jerzy Silberring (Department of Biochemistry and Neurobiology, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
(3) Chemia żywności; Chairman: dr Irena Vovk (National Institute of Chemistry, Laboratory for Food Chemistry, Ljubljana, Slovenia), Co-Chairperson: dr Danilo Corradini (National Research Council, Institute of Chemical Methodologies, Rome, Italy)
(4) Nauki farmaceutyczne; Chairman: prof. Danica Agbaba (Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia), Co-Chairperson: prof. Anđelija Malenović (Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia)


Dla osób zarejestrowanych w dniu 31.05 br. odbędą się praktyczne warsztaty z zakresu metabolomiki prowadzone przez pana dra hab. Marka Smolucha i dra Przemysława Mielczarka z Katedry Biochemii i Neurobiologii AGH oraz we współpracy z firmą Shim-Pol, która udostępni aparaturę (LCMS-8050, firmy Shimadzu). Szczegółowy plan warsztatów w załączeniu. W przypadku zainteresowania szkoleniem uczestników zagranicznych zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Z przyczyn logistycznych liczba miejsc jest ograniczona (do 30).
Pełna opłata konferencyjna 1500 zł (oraz opłata z rabatem do 30% za zgodą organizatorów) zawiera:
(1) udział w sesjach wykładowych i posterowych konferencji
(2) możliwość uczestnictwa w warsztatach (decyduje kolejność zgłoszeń)
(3) całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)
(4) udział w imprezach towarzyszących (grill)
(5) noclegi w komfortowym hotelu 4*
(6) materiały konferencyjne.
Serdecznie zapraszamy!


UWAGA:
(1) Przewidujemy dużą liczbę stypendiów konferencyjnych w szczególności dla młodych naukowców (poniżej 35 roku) i postdoków z rabatem od ceny podstawowej do 30%. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listy publikacji wraz z wyszczególnieniem sumarycznego współczynnika oddziaływania na adres poczty elektronicznej organizatorów konferencji. Promocyjna oferta jest ważna jedynie do końca marca 2016 r.
(2) Konferencja jest przyjazna magistrantom, doktorantom kołom naukowym! Umożliwiamy im przedstawienie wyników swoich badań w ramach sesji posterowych i wykładowych. Koszt uczestnictwa dla studenta/doktoranta to koszt wyżywienia w ramach konferencji (250 zł). Noclegi we własnym zakresie. 
Druga opcja, obejmuje noclegi w miejscu konferencji i pełne wyżywienie (800 zł). Studenci/doktoranci proszeni są o przesłanie dokumentu potwierdzającego, że nadal studiują na adres organizatorów konferencji.


Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/945347888893349 
Strona konferencji: http://chromatographia.us.edu.pl/index_pl.php

ulotka po polsku, brochure in English


Szczegółowy plan warsztatów (w dniu 31.05.2016 r.)
Część 1 Elektrochemiczna symulacja metabolizmu Selegiliny
Prowadzący: dr Przemysław Mielczarek (Katedra Biochemii i Neurobiologii, AGH)
(1) Ekstrakcja Selegiliny z tabletek leku Segan.
(2) Dobór elektrolitu podstawowego do symulacji metabolizmu.
(3) Elektrochemiczne utlenianie Selegiliny na elektrodzie z węgla szklistego (ang. Glassy Carbon) z zastosowaniem systemu ROXYTM firmy Antec (Holandia)
(4) Dobór optymalnych parametrów elektrochemicznego utleniania.
(5) Przygotowanie próbek do analizy on-line EC-MS oraz off-line EC/LC-MS/MS.
Część 2 Prezentacja zaproponowana przez firmę Shim-Pol
Część 3 Analiza UHPLC-MS/MS metabolitów Selegiliny
Prowadzący: dr hab. Marek Smoluch (Katedra Biochemii i Neurobiologii, AGH)
(1). Przygotowanie próbki uzyskanej w szkoleniu 1 do analizy LC-MS.
(2) Chromatografia w odwróconym układzie faz z zastosowaniem systemu UHPLC (Nexera, Shimadzu) połączona z detekcją przy pomocy spektrometrii mas (LCMS 8050, Shimadzu).
(3) Dyskusja na temat możliwych trybów analizy MS (Full Scan, SIM, MRM, MSn ).
(4) Analiza uzyskanych wyników.
(5) Demonstracja nowego, kompaktowego systemu LC firmy Shimadzu.


Biogramy osób prowadzących warsztaty w języku angielskim:
Przemyslaw Mielczarek completed his Ph.D. degree from the AGH University of Science
and Technology in Krakow, Department of Biochemistry and Neurobiology in 2015. He
received his M.Sc. degree in Chemistry from the Jagiellonian University in Krakow in the
group of Prof. J. Silberring in 2010. He did an internship in the Ludwig Institute for Cancer
Research in Uppsala, Sweden, under the direction of prof. U. Hellman in the field of MALDI
mass spectrometry. His research interests focus on application of mass spectrometry in
drugs and narcotics metabolism analyses. Currently he accepted a position as scientific
assistant at the Academic Center for Materials and Nanotechnology, AGH University of
Science and Technology in Krakow.
Marek Smoluch is an Associate Professor in the Department of Biochemistry and
Neurobiology at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland. He
received his M.Sc. and Ph.D. degrees at Jagiellonian University in Krakow. He also worked
as a postdoctoral fellow in LC Packings – A Dionex Comp. and as a mass spectrometry
coordinator at the VU University in Amsterdam. Currently his research involves
applications of plasma-based ionization methods for mass spectrometry. The main focus is
directed to rapid analyses of psychoactive compounds.

 
Copyright © 2020 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Start Ogłoszenia Konferencje i szkolenia 39 sympozjum nt. „Chromatograficzne metody badania związków organicznych”, 31.05-3.06.2016 r., Szczyrk