Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Informacje o Kursie PDF Drukuj Email

 


 

Udostępniliśmy dla Państwa slajdy wykładów, które będą prezentowane podczas Kursu. Można je pobrać za pomocą poniższego linku i jeśli jest taka potrzeba wydrukować (nie będziemy udostępniać tych materiałów w formie papierowej). Pliki są zabezpieczone hasłem. Hasło zostanie wysłane do wszystkich uczestników Kursu na ich e-maile.

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW

 


 

Kurs spektrometrii mas, którego głównym tematem są zastosowania spektrometrii mas w badaniach strukturalnych związków organicznych odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2018 r. (niedziela po południu - poniedziałek do południa)  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Boss w Warszawie-Miedzeszyn, jako impreza dydaktyczna towarzysząca 6. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

Kurs stanowi cykl 7 wykładów prowadzonych w języku polskim przez doświadczonych wykładowców, będących kierownikami laboratoriów lub zespołów badawczych. zajmujących się różnymi aspektami spektrometrii mas. Celem Kursu jest zapoznanie uczestników w przystępny sposób z podstawami spektrometrii mas oraz z przykładami jej praktycznego zastosowania do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych. Najważniejsze zagadnienia, które będą omawiane to:

 

  • współczesne spektrometry mas, w tym najczęściej stosowane obecnie źródła jonów i analizatory masy;
  • ogólna metodyka badań strukturalnych z wykorzystaniem spektrometrii mas, w tym analiza fragmentacji jonów;
  • spektrometria ruchliwości jonów sprzężona ze spektrometrią mas jako narzędzie badań strukturalnych;
  • przykłady zastosowań spektrometrii mas w badaniach zanieczyszczeń leków oraz półproduktów do ich wytwarzania i produktów rozkładu, analizie zanieczyszczeń atmosfery, a także w metabolomice.

 

Wstępny program Kursu zamieszczono tutaj. Streszczenia wykładów pojawią się w późniejszym terminie. Na zakończenie Kursu przewidziana jest dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać wykładowcom pytania. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania pytań i propozycji uzupełnienia tematyki wykładów, wykorzystując odpowiednie pole formularza rejestracyjnego Kursu.

Do udziału w Kursie zapraszamy zarówno studentów, doktorantów i pracowników naukowych, jak i pracowników firm farmaceutycznych i kosmetycznych oraz laboratoriów technologicznych i analitycznych. Zdobyta podczas Kursu wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne osobom zajmującym się na co dzień różnymi aspektami chemii organicznej i biochemii, a także analityką medyczną i kryminalistyką. Uczestnicy Kursu będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z ekspertami z dziedziny spektrometrii mas oraz podjęcia współpracy naukowej lub usługowej z wiodącymi laboratoriami spektrometrii mas w Polsce. Uczestnicy otrzymają materiały do wykładów (w wersji elektronicznej) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Kurs zapewnia wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy przy wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

 

Exhibitors 2018

Sponsors 2018

Platinum Sponsor:
Shim-Pol
Gold Sponsor:
Anchem
Gold Sponsor:

Bruker

Gold Sponsor:

Perlan

Gold Sponsor:

Spektrometria

Gold Sponsor:

Waters