Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Informacje o Kursie PDF Drukuj Email

 


 

Udostępniliśmy dla Państwa slajdy wykładów, które będą prezentowane podczas Kursu. Można je pobrać za pomocą poniższego linku i jeśli jest taka potrzeba wydrukować (nie będziemy udostępniać tych materiałów w formie papierowej). Pliki są zabezpieczone hasłem. Hasło zostanie wysłane do wszystkich uczestników Kursu na ich e-maile.

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW

 


 

Kurs spektrometrii mas, którego głównym tematem są zastosowania spektrometrii mas w badaniach strukturalnych związków organicznych odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2018 r. (niedziela po południu - poniedziałek do południa)  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Boss w Warszawie-Miedzeszyn, jako impreza dydaktyczna towarzysząca 6. Konferencji Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.

Kurs stanowi cykl 7 wykładów prowadzonych w języku polskim przez doświadczonych wykładowców, będących kierownikami laboratoriów lub zespołów badawczych. zajmujących się różnymi aspektami spektrometrii mas. Celem Kursu jest zapoznanie uczestników w przystępny sposób z podstawami spektrometrii mas oraz z przykładami jej praktycznego zastosowania do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych. Najważniejsze zagadnienia, które będą omawiane to:

 

  • współczesne spektrometry mas, w tym najczęściej stosowane obecnie źródła jonów i analizatory masy;
  • ogólna metodyka badań strukturalnych z wykorzystaniem spektrometrii mas, w tym analiza fragmentacji jonów;
  • spektrometria ruchliwości jonów sprzężona ze spektrometrią mas jako narzędzie badań strukturalnych;
  • przykłady zastosowań spektrometrii mas w badaniach zanieczyszczeń leków oraz półproduktów do ich wytwarzania i produktów rozkładu, analizie zanieczyszczeń atmosfery, a także w metabolomice.

 

Wstępny program Kursu zamieszczono tutaj. Streszczenia wykładów pojawią się w późniejszym terminie. Na zakończenie Kursu przewidziana jest dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać wykładowcom pytania. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania pytań i propozycji uzupełnienia tematyki wykładów, wykorzystując odpowiednie pole formularza rejestracyjnego Kursu.

Do udziału w Kursie zapraszamy zarówno studentów, doktorantów i pracowników naukowych, jak i pracowników firm farmaceutycznych i kosmetycznych oraz laboratoriów technologicznych i analitycznych. Zdobyta podczas Kursu wiedza i umiejętności będą szczególnie przydatne osobom zajmującym się na co dzień różnymi aspektami chemii organicznej i biochemii, a także analityką medyczną i kryminalistyką. Uczestnicy Kursu będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z ekspertami z dziedziny spektrometrii mas oraz podjęcia współpracy naukowej lub usługowej z wiodącymi laboratoriami spektrometrii mas w Polsce. Uczestnicy otrzymają materiały do wykładów (w wersji elektronicznej) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Kurs zapewnia wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy przy wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

 

Exhibitors 2018

Joomla templates

Sponsors 2018

Platinum Sponsor:
Shim-Pol
Gold Sponsor:
Anchem
Gold Sponsor:

Bruker

Gold Sponsor:

Perlan

Gold Sponsor:

Spektrometria

Gold Sponsor:

Waters