Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Program Kursu MS PDF Drukuj Email

Witold Danikiewicz

Koordynator Kursu

 

Wstępny program Kursu Spektrometrii Mas (uaktualniony 6.11.2017 r.):

Niedziela, 22.04.2018
12:00

Rejestracja uczestników Kursu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Boss. Przyjeżdżający wcześniej mogą zdeponować bagaże w przechowalni.

14:00 prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN Warszawa) – Powitanie uczestników i podstawowe informacje o kursie spektrometrii mas.
14:15 prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN Warszawa) – Współczesne spektrometry mas – wszechstronne narzędzia do badania struktury związków chemicznych.
15:15 Przerwa kawowa
15:45 prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN Warszawa) – Metodyka ustalania budowy cząsteczek związków organicznych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas.
17:00 mgr Grzegorz Spólnik  (IChO PAN Warszawa) – Analiza zanieczyszczeń w lekach i surowcach do ich wytwarzania.
18:00 dr hab. Piotr Stefanowicz (prof. UWr) – Badania struktury peptydów i białek z wykorzystaniem spektrometrii mas.
19:00 Kolacja
Poniedziałek, 23.04.2018
7:00 - 9:00 Śniadanie. Osoby nie pozostające na Konferencji prosimy o zwolnienie pokojów hotelowych bezpośrednio po śniadaniu.
9:00 dr hab. Rafał Szmigielski (prof. IChF PAN Warszawa) – Spektrometria mas w badaniach aerozoli atmosferycznych.
9:45 dr Magdalena Zimnicka (IChO PAN Warszawa) – Spektrometria ruchliwości jonów sprzężona ze spektrometrią mas jako narzędzie badań strukturalnych.
10:30 Przerwa kawowa
11:00 dr hab. Katarzyna Pawlak (prof. PW) - Spektrometria mas w badaniach metabolomicznych.
11:45 Pytania do wykładowców i dyskusja.
12:45 Zakończenie Kursu
13:00 Obiad
 

Exhibitors 2018

Joomla templates