Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Władze Towarzystwa PDF Drukuj Email

Aktualny skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas (wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 27.05.2014):

Prezes dr hab. Piotr Stefanowicz

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

tel. +48 71 3757213, fax: +48 71 3282348

Wiceprezes

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. PW

Politechnika Warszwaska, Wydz. Chemiczny

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Sekretarz

dr Marek Cebrat

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

tel. +48 71 3757151, fax: +48 71 3282348

Skarbnik

dr Alicja Kluczyk

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

tel. +48 71 3757218, fax: +48 71 3282348

Członek Zarządu

dr hab.Piotr Kachlicki, prof. IGR PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN

ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca

dr hab. Grażyna Adamus, prof. PAN

Centrum Chemii Polimerów PAN

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34,

41-819 Zabrze

Członek Komisji

dr Katarzyna Lech

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Członek Komisji

dr Magdalena Łuczak

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

  Free joomla templates