Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
  • Członkiem PTSM może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która solidaryzuje się z celami i sposobami działania Towarzystwa. Kandydat na członka PTSM musi pisemnie wyrazić wolę uczestnictwa w pracach PTSM i podporządkowania się wymogom statutu. Wypełniony formularz zgłoszenia…
    Więcej…
Materiały audio-wideo
Nagrania, filmy, animacje.
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Driving Biological Discovery Using Quantitative Mass Spectrometry 1252
2 Hydrogen/Deuterium Exchange Mass Spectrometry for Structural Genomics 1299
3 Animacja - identyfikacja kofeiny przy pomocy LC/MS 2405
4 Wideo - metody MS (ang.) 1695
5 Wideo - ogólna prezentacje metody MS (ang.) 1621
6 Prezentacja zasady działania FT-ICR MS 2142
 
Copyright © 2017 Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla templates
Start Materiały szkoleniowe Materiały audio-wideo