Zastosowanie techniki LC-MS-MS do oznaczania stężeń substancji leczniczych w materiale biologicznym Drukuj
P.J. Rudzki, K. Kobylińska: Zastosowanie techniki LC-MS-MS do oznaczania stężeń substancji leczniczych w materiale biologicznym, Przem. Chem. 85 (2005), 360-362.